Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Informace pro rodiče k zápisu dětí do MŠ Korytná 2020/2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče (zákonné zástupce) k organizaci a průběhu zápisu

 

ZŠ a MŠ Korytná oznamuje, že  přijímání žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne ve čtvrtek 7. května 2020 od 8:00 do 14:00 hodin v budově MŠ.

 

1. Vydávání žádostí.

a)  Elektronicky :  „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  je možné si stáhnout a vytisknout z webových stánek školy www.zskorytna.cz. Odeslat ji zpět můžete na ID datovou schránku 2xymnmr.

b) V tištěné podobě: je možné si žádost  osobně vyzvednout v mateřské škole vždy v pondělí  v době od 8:00 do 10:00 hodin, vyplněnou zpět přineste v den zápisu.

 

 2. Příjem vyplněných žádostí 

Příjem řádně vyplněných žádostí, které nebyly zaslány elektronicky,  probíhá 7. května 2020 v době od 8:00 do 14:00 hod. v budově mateřské školy .  Zákonný zástupce je povinen doložit:  občanský průkaz, rodný list dítěte, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte  a vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. Při převzetí žádosti budou zákonní zástupci dítěte informováni o dalším postupu v přijímacím řízení. V případě, že se nebudete moci účastnit zápisu ve stanoveném termínu, dohodněte si náhradní termín tel. čísle 735 127 460.

 

3. Přijímací řízení

Do 30 dnů od zápisu bude zveřejněn seznam přijatých/nepřijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy (v sekci mateřská škola) a na vývěsce v budově mateřské školy.  

                                                                                                                                                  Těší se kolektiv MŠ

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek