Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » INFORMACE K UKONČENÍ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

INFORMACE K UKONČENÍ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH


Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti
ani zaměstnanci.

To znamená také, že


• povinnost školy informovat KHS (Krajská hygienická stanice) o pozitivním testu dítěte/žáka/zaměstnance se ruší a škola KHS nekontaktují,
• škola již neposkytuje KHS seznamy dětí/žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
• škola může poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsme oprávněni předávat osobní údaje dětí/žáků/zaměstnanců,
• zákonní zástupci/zaměstnanci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy čiškolského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
• škola bude v takovém případě kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů.

Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák/dítě izolován od ostatních žáků/dětí.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.