Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Informace k provozu organizace od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

 obracím se na Vás s informacemi k provozu naší základní školy a mateřské školy. Jelikož epidemiologická situace v naší zemi není nadále dobrá, usnesla se Vláda České republiky na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje přítomnost žáků na vzdělávání.

 V naší škole se výše uvedené týká žáků 4. a 5. ročníku. Tyto ročníky se budou opět od 4. ledna vzdělávat distančním způsobem. (výše uvedené platí od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021) Rozvrh hodin distanční výuky budou mít všichni žáci do pátku 1. 1. 2021 v poště v TEAMSECH. Jedná se o rozvrh, který se nám osvědčil při podzimní distanční výuce, jen s drobnými úpravami.  

  Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku je povolena přítomnost ve škole. Rodiče žáků 1., 2. a 3. ročníku tímto uctivě žádám, aby svým dětem připravovaly i obědové svačinky.

  Bohužel onemocnění COVID19 se nevyhnulo ani naší organizaci. V průběhu Vánočních svátků onemocněly paní kuchařky ve školní kuchyni. Abychom předešli dalším komplikacím, rozhodlo vedení školy po domluvě se zřizovatelem o přerušení provozu školní kuchyně v týdnu od 4. do 8. ledna. Školní kuchyň nebude bohužel vařit obědy pro cizí strávníky, pro žáky školy ani pro děti z mateřské školy.

  Vzhledem k tomu, že momentálně nedokážeme zajistit stravování pro děti mateřské školy, bude přerušen provoz mateřské školy v týdnu od 4. do 8. ledna.

 Vážení rodiče, milí žáci, drahé děti,

chovejme se zodpovědně, buďme ohleduplní a solidární. Věřím, že když se budeme chovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zpomalíme běh pandemie a bude zase líp. Do nového roku Vám přeji také jménem všech zaměstnanců naší organizace hlavně pevné zdraví, pozitivní mysl a také víru, že všechno brzy a dobře zvládneme. 

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek