Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Informace k provozu organizace od 11. 1. 2021

Informace k provozu organizace od 11. 1. 2021

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s informacemi k provozu naší základní školy a mateřské školy. Jelikož epidemiologická situace v naší zemi není nadále dobrá, Vláda České republiky rozhodla kvůli epidemii covidu-19 o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna.

Provoz základní školy

V naší škole se výše uvedené týká žáků 4. a 5. ročníku. Tyto ročníky se budou nadále vzdělávat distančním způsobem. (výše uvedené platí do 22. ledna 2021) upravený rozvrh hodin distanční výuky budou mít všichni žáci 4. a 5. ročníku do pátku 8. 1. 2021 v poště v TEAMSECH.  

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. V případě zájmu o tuto konzultaci kontaktujte prosím třídní učitelku nebo přímo vyučujícího. 

Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku je povolena přítomnost ve škole. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školy, školní družiny a školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz mateřské školy

Od 11. ledna 2021 bude obnovený provoz naší mateřské školy. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se v mateřské škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v mateřské škole. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor MŠ je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz školní družiny

Školní družina bude pro žáky 1., 2. a 3. ročníku v provozu v běžném rozsahu.

Provoz školní kuchyně

Od 11. ledna 2021 bude také obnovený provoz školní kuchyně v souladu s nastavenými hygienickými opatřeními. A to jak pro děti z mateřské školy, tak také pro žáky 1., 2. a 3. ročníku, tak také pro cizí strávníky.  

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že i v této nelehké době dbáte na vzdělávání svých dětí a dohlížíte, aby plnily své školní povinnosti. Všichni doufáme v co nejrychlejší návrat do školy.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek