Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » INFORMACE A ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) DĚTÍ

INFORMACE A ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) DĚTÍ

  V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vydané dne 5. 3. 2020 a z důvodu prevence a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění COVID-19 s okamžitou platností a účinností od pondělí 9. 3. 2020 vydávám tyto informace a závazné pokyny pro rodiče (zákonné zástupce) dětí a žáků navštěvující naši Základní školu a Mateřskou školu, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

INFORMACE PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

1.      Výuka od pondělí 9. 3. 2020 probíhá v běžném režimu, provoz všech částí organizace není omezen.

2.      V rámci prevence případného šíření onemocnění COVID-19 i ostatních respiračních onemocnění zajistí naše organizace zvýšená hygienická opatření (zejména desinfekce povrchů), opakovaně budeme instruovat děti a žáky ohledně dodržování zásad osobní hygieny, zjistíme zahraniční cesty dětí v posledních 14 dnech, ponecháme doma všechny své zaměstnance, kteří se v posledních 14 dnech vrátili ze zasažených oblastí nebo mají příznaky respiračních onemocnění.

3.      Aktuální situace se může v průběhu času měnit, sledujte prosím webové stránky www.mzcr.cz a stránky školy a obce.

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

1.      U dítěte, které se v posledních 14 dnech vrátilo z rizikové oblasti – Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, Irán, Japonsko, Hong Kong, Singapur (ev. Další dle aktuálních informací z veřejně dostupných zdrojů) ať již má či nemá příznaky onemocnění dýchacích cest, rodiče (zákonní zástupci):

  •       Zabezpečí dítěti domácí péči, dítě nebude vysláno do školského zařízení
  •       Kontaktují Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje na tel. čísle 577 006 759, 724 221 953 nebo viz také pokyny na www.mzcr.cz ,
  •       O situaci telefonicky informují školu, kde bude domluven režim domácí výuky – dítě bude z vyučování omluveno z epidemiologických důvodů.
  •       Obdobně budou rodiče (zákonní zástupci) postupovat také v případě, že dítě přišlo do kontaktu s osobou, která byla v rizikové oblasti v posledních 14 dnech.

2.      U dítěte, které vykazuje příznaky onemocnění dýchacích cest (horečka, kašel, dýchací obtíže…) i v případě, že napobývalo v zahraničí rodiče (zákonní zástupci):

  •       Zabezpečí dítěti domácí péči, dítě nebude vysláno do školského zařízení
  •       Telefonicky kontaktují svého dětského lékaře, pokud to povaha onemocnění vyžaduje,
  •       O situaci telefonicky informují školu, kde bude domluven režim domácí výuky – dítě bude z vyučování omluveno z důvodu nemoci.

3.      Rodiče (zákonní zástupci) instruují děti ohledně dodržování zásad osobní hygieny v souladu s přiloženým informačním materiálem distribuovaným Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje

 

V Korytné, 7. 3. 2020

Mgr. Píšková Petra, ředitelka školy


Příloha: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek