Hurá do školy !


Ve středu 12. 6. 2024 proběhla v kulturním domě velká sláva – pasování předškoláků. Děti se symbolicky rozloučily s mateřskou školou a vstoupily do nové etapy svého vzdělávání, základní školy. Děkujeme panu starostovi, který se chopil meče a všechny předškoláky pasoval na školáky. Celá událost byla doprovázena radostnou atmosférou, hudbou, recitací básní i krátkým tanečním vystoupením.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.