Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Hody, milé hody….

Hody, milé hody….

V mateřské škole se na letošní hody připravovali opravdu důkladně. Od prvního týdne tohoto školního roku děti nacvičovaly říkanky a hodové písničky. V pátek před hodovým víkendem si svoje dovednosti  ověřily na generální zkoušce v KD, pak zazpívaly obsluze kolotočů za fotbalovým hřištěm a ti je potom za odměnu povozili na kolotoči. V sobotu se při hodovém programu předvedly jako praví Korytňané, hezkou písničkou a tanečkem.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.