HALLOWEEN


Halloween je původně keltský svátek, v 19. století jej převzali američtí přistěhovalci. U nás slavíme Dušičky – vzpomínáme na všechny věrné zesnulé. A my jsme dnes oba svátky tak trochu propojili. Páťáci si pro své mladší spolužáky připravili strašidelné dopoledne. Na pěti stanovištích přichystali pět různých strašidelných činností a tomu také přizpůsobili své kostýmy. Sladkou odměnu si zasloužili všichni – mladší školáci, kteří museli splnit zadané úkoly, páťáci za skvělou přípravu všech činností. Je moc fajn vidět, že k sobě nejsou děti lhostejné a umí se společně zabavit.   

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.