Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » HALLOWEEN VE ŠKOLE

HALLOWEEN VE ŠKOLE


Halloween je svátek, který se slaví 31. října především v anglicky mluvících zemích. Naši školáci – páťáci se anglicky učí už od 1. třídy a rozhodli se, že pro své mladší spolužáky uspořádají Halloween ve škole. Páťáci se rozdělili do dvojic a každá dvojice připravila jednu zajímavou činnost, která souvisela s Halloweenem. Připravili si masky, oblečení, výzdobu a taky sladkosti v podobě uřezaného prstu, huby plné zubů, duchů a pavouků – zkrátka samé strašidelné dobroty. Zbytek školáků se rozdělil do skupinek a na jednotlivých stanovištích plnili dané úkoly. Někdo se opravdu trochu bál, někdo to bral jako velkou zábavu. Páťákům se tento projekt velice vydařil. Jsme na všechny opravdu pyšné. S malou pomocí dokázali páťáci připravit pro své mladší spolužáky tak zajímavou činnost. Poděkování patří také rodičům za pomoc a zvlášť bychom chtěli poděkovat paní Popelkové, která všem dětem, jako sponzorský dar, přivezla malé občerstvení.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.