Foglar

Březen je měsíc knihy a každoročně je u této příležitosti organizována celostátní akce Noc s Andersenem. Naše škola se tradičně taky zapojila a v knihovně se zúčastnila besedy o knihách pana spisovatele Jaroslava Foglara. Děti byly nadšené - zjistily, kdo pro ně vymyslel bobříky odvahy, který příběh popisuje záhadu hlavolamu a co je vůbec skauting. Ukázka ze seriálu na motivy knihy o Vontech a Stínadlech všechny děti pohltila. Paní knihovnice Mikesková spolu s paní učitelkou Křížovou, které nám toto dopoledne připravily, zaslouží poděkování.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek