Úvodní stránka » Mateřská škola » Ekoškolka » Ekoškolka opět v akci

Ekoškolka opět v akci!

Tentokrát děti rozdávají anonymní dotazníky a zjišťují, jak občané nakládají s odpadem ze svých domácností. Zároveň si také osvojují pravidla slušného chování a komunikační schopnosti.

Komu se třídit chce, ušetří finance

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek