Ekoškolka 2021

S novým školním rokem přišlo několik změn i v naší ekoškolce. Přibrali jsme nové členy z řad rodičů, máme i nové téma PROSTŘEDÍ, omladil se i dětský ekotým. Po první schůzce ekotýmu jsme provedli analýzu a připravujeme postupně plán činností.
Abychom vše zvládli, uvaříme si dobrý čajík z bylinkové zahrádky a popřemýšlíme, co bycho mohli ještě zlepšit.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek