Ekoanketa MŠ

Zajisté jste si minulý týden všimli skupinek dětí z MŠ, které se svými učitelkami obcházely naši obec a kladly našim občanům všetečné otázky, týkající se způsobu ekohospodaření v jednotlivých domácnostech. Děti tak plnily jeden z úkolů plánu činností v tématu ODPADY. Učily se tak bezprostředně komunikovat s druhými, překonávat strachové zábrany při jednání s cizími lidmi. Za odměnu pak všem, kteří si našli chvilku s dětmi vyplnit anketu, rozdávaly skládací tašky, které získaly díky velké podpoře našeho pana starosty pana Josefa Klona  a obecního úřadu v Korytné.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek