EKO vycházka

Využili jsme pěkného počasí a vydali se na dlouhou vycházku do lesa. Našli jsme několik hub a povídali si, jak se upravují. V návaznosti na pondělní návštěvu výstavy hub v Nivnici jsme určovali houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Nezapomínáme i na předchozí témata ODPADY a PROSTŘEDÍ. Cestou jsme posbírali i odpad, který do lesa nepatří.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek