Děti MŠ vzpomínaly na zesnulé


Podzimní doba není jen čas dýní, duchů, padajícího listí a zatažené oblohy, ale také dobou, kdy vzpomínáme na všechny zesnulé. Při své vycházce děti s učitelkami rozsvítily svíčky na některých hrobech a zavzpomínaly na jejich zásluhy pro ostatní.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek