Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » !!!Důležité informace - škola a školní jídlena!!!

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,

naše základní škola a školní družina budou zřejmě uzavřeny i v následujících týdnech (dle nařízení Ministerstva zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření).

Také školní jídelna pro žáky nevaří. Je však třeba uhradit odebrané obědy za minulý měsíc – za únor.

Rodiče dětí mladších 10 let mohou kvůli zákazu výuky využít ošetřovné při péči o dítě. Formulář na ošetřovné a jeho potvrzení vydává ředitelka školy. Pro vyzvednutí formuláře prosím volejte na telefonní číslo 605 300 429

Vážení rodiče,

domácí příprava dětí 1. stupně ZŠ bude spočívat více méně v opakování učiva. Protože během měsíce několikrát vyvozujeme nové učivo, není možné převést tyto povinnosti na Vás – zákonné zástupce žáků. Po obnovení výuky na školách omezíme výuku výchov (hudební výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova) a budeme vyvozovat, probírat a procvičovat nové učivo. Do té doby se prosím zajímejte o domácí přípravu dětí. Každý den trochu počítejte (což platí od prvňáků až po páťáky), pište s dětmi diktáty, něco si společně přečtěte, hrajte si. Upevňujte znalosti dětí a opakujte probrané učivo. Všechny paní učitelky v naší škole jsou profesionálky, které ovládají svoji práci a skluz v látce s žáky jistě doženou. Sledujte prosím průběžně webové stránky školy. v případě potřeby kontaktujte své třídní učitelky.

Odkazy pro možné domácí procvičování

·         www.onlinecviceni.cz

·         www.diktaty.cz

·         www.skolakov.cz

·         www.mraveneckove.estranky.cz

·         www.umimeto.org

Děkuji za spolupráci a za pochopení této neobvyklé a složité situace.

 

 

 

Petra Píšková, ředitelka školy

 

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek