DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 4. února uspořádali rodiče ze SRPŠ pro naše děti z mateřské školy a pro žáky základní školy Karneval. Kulturní dům zaplnilo opravdu velké množství rozmanitých masek, pro které byly připraveny soutěže, hry a tanečky. Nechyběla ani bohatá tombola. Zkrátka, sobota jak malovaná…

Celému výboru SRPŠ děkujeme velice za přípravu tohoto krásného karnevalového odpoledne.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.