Úvodní stránka » Mateřská škola » Ekoškolka » Děti MŠ objevovaly protipovodňový val

Děti MŠ objevovaly protipovodňový val

Krásného jarního počasí využily děti MŠ k vycházce k protipovodňovému valu, který byl vybudován v minulých letech nad Korytnou. Starosta obce pan Josef Klon dětem vysvětlil, proč vlastně toto dílo vzniklo, čemu má zabránit a v čem nám pomáhá. Všechno si důkladně prohlédly a prozkoumaly, proběhly se po korytňanských loukách. Jako správní hospodáři zkontrolovaly stromky a keříky, které vloni pomáhaly vysadit v novém arboretu, objevily bohatě rostoucí medvědí česnek a spokojeně se vrátily do MŠ. V letošním školním roce pracují děti v rámci mezinárodního programu Ekoškola s tématem VODA a tato přírodovědná vycházka vhodně doplnila jejich aktivity.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.