Den matek

Děti si pro maminky připravily krásné vystoupení plné básní, písní a tanečků. V rámci mezinárodního programu EKOŠKOLKA zasadily maminkám i kytičky do květináčků, které si samy ozdobily, vyrobily přání s čajem. Pro maminky bylo následně připraveno malé pohoštění, které děti pomáhaly chystat a ochutnávkou různých druhů čajů.  Z bylinek, které děti samy posbíraly, uvařily čaj. Tím také splnily další úkol z celoročním tématu "Jídlo". Celou besídku jsme také pojali ekologicky. Zahájila to záchranná akce "Korytňanských hasičů " a ukončila to pohybová aktivita s názvem "Já jsem taky popelář".

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek