DEN MATEK

Také naši školáci popřáli maminkám a babičkám k jejich svátku. Přišli s kytičkou plnou básniček, písniček a tanců pro ty, které mají nejraději – pro své maminky.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek