V letošním školním roce máme v nabídce zájmových kroužků pro děti, mimo jiné, kroužek s názvem ČTYŘLÍSTEK. Je to vlastně tak trochu pokračování kroužku TVOŘÍNKU, který byl u dětí velice oblíbený. Protože nám paní vychovatelka Blanka Zimčíková přestoupila ze školní družiny do mateřské školy, doznal Tvořínek změny. Nový název, nová vedoucí kroužku. Ve Čtyřlístku, jak už název napovídá, se budeme věnovat několika oblastem tvořivých činností. Budeme vyrábět a tvořit z přírodnin, učit se šít a vyšívat, zkusíme nové a netradiční výtvarné techniky, dokonce si něco i upečeme. Včera jsme začali klasickou podzimní činností – sbírání listí. Z pestrobarevného listí jsme vyrobily překrásné housenky. Všech šestnáct se opravdu podařilo, co housenka, to originální dílo šikovných malých ručiček.     

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek