Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Beseda s duchovním

Beseda s duchovním

Po Vánoční nadílce přišel mezi nás i pan farář, Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš.Vyprávěl dětem o narození Ježíška a předčítal z dětské bible. Povídání jsme zakočili ukázkou z vánočního pásma, vzájemnou výměnou drobných dárků a společným zpíváním koled. Vyslovili jsme taky přání, abychom se za rok sešli znovu.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek