Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Beseda o Dr. F. Stivarovi ve ŠD

Beseda o Dr. F. Stivarovi ve ŠD

Školní družina v letošním školním roce pracuje podle výchovně vzdělávacího plánu s názvem „Člověk a čas“. Mimo jiné se zaměřuje také na historii Korytné, čímž rozšiřuje znalosti dětí o své obci a navazuje tak přímo na ŠVP ZŠ. Děti se seznamují s významnými osobnostmi, které výrazně ovlivnily dějiny naší vesnice a přispěly tak k jejímu rozvoji a zviditelnění.

Během první besedy se žáci seznámili s životem a dílem Dr. Františka Stivara. Zapouslouchali se do veršů, které na jeho počest napsal Valerián Vrána - „Dva ocůny“. Na tento popud se pak pustili do kresby ocůnů, které v nedávné době honosně zdobily příjezd od Nivnice do Korytné a které vypadaly stejně krásně, jak na výkresech našich dětí.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.