Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Beseda k výročí vzniku Československé republiky

Beseda k výročí vzniku Československé republiky

Nebylo to však nadlouho. Paní Mikesková, korytňanská knihovnice, spolu s paní Křížovou a panem Markem Jančou připravili pro naše školáky besedu k 100. výročí vzniku Československé republiky. V první části besedy si připravil pan Janča spoustu zajímavostí týkajících se 1. světové války, nejzajímavější pro děti byly asi různé válečné artefakty – nože, bodáky, staré plynové masky, identifikační štítky a spoustu dalších neobvyklých věcí. Po této velmi poučné části se školáci společně s paní učitelkami přesunuli do prostor místní knihovny, kde pro ně měla paní Křížová s paní Mikeskovou připravenou prezentaci o osobnostech, které se zasloužily o vznik Československé republiky. Věříme, že si naši školáci z této jistě zajímavé a naučné besedy odnesly vědomosti, které pro ně budou přínosné.  

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek