Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Aktuální pokyny ke COVID - situaci

  

 

AKTUÁLNÍ POKYNY ZÁVAZNÉ OD 30. 9. 2020

 

Vážení rodiče!

 

1. Základní škola a mateřská škola průběžně žákům i zaměstnancům organizace zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

2. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí/žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. Je důležité, aby se doprovod dětí/žáků zdržoval v budově základní a mateřské školy pouze po dobu nezbytně nutnou.

 

Citace z manuálu: „Je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření covid- 19.“

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, průjem, náhlá ztráta chuti a čichu, u dětí/žáků vyrážka či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ DO ZÁKLADNÍ NEBO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTOUPIT.

 

4. Pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví u dítěte/žáka v průběhu dne, budou zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka ze ZŠ nebo MŠ.

 

 

Ostatní opatření:

  • Po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem – dohlédne paní učitelka
  • Školního/předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze žáci/děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota, …)
  • ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK Z DOMU – platí především pro děti mateřské školy

 

Rodiče svým dětem zajistí:

  • 1 roušku pro případ výskytu epidemiologického onemocnění.

 

Tyto pokyny se mohou měnit vzhledem k vývoji epidemiologické situace

 

V Korytné, dne 25. 9. 2020

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek