Úvodní stránka » Historie

„Místo pro školu budiž vybráno zcela uprostřed obce jako ve středu kolem něho opsaného kruhu, aby bylo snadno přístupné všem.“ Jan Amos Komenský

 

Školství v Korytné – základní škola

Korytňanské školství je úctyhodného stáří. Za první písemnou zmínku o něm můžeme považovat údaj děkanské matriky uherskohradišťské z roku 1644. Další zmínku obsahuje nivnická farní matrika z roku 1659, uherskobrodská děkanská matrika z roku 1672. První písemný záznam o rektoru korytňanské školy je z roku 1669, dále z roku 1706, 1730 a od roku 1768 je známá souvislá posloupnost učitelů podnes.

Kde se zprvu učilo není známo. První zmínka o školní budově je z roku 1768 a podle urbariální fasse uherskobrodského panství z roku 1777 mělo číslo 1 (dnešní číslo 90). Byla v něm učebna a v sousedním domě (č. 118) učitelův byt.

Roku 1833 postavili si Korytňané novou školní budovu, na tehdejší časy velmi pěknou s jednou učebnou. Ta dostal znovu číslo 1.

Obyvatel přibývalo a během let škola nestačila. Byla proto roku 1896 postavena nová (na zbořeném místě); je to nynější školní budova. Začalo se v ní učit 7. prosince 1896.

Léty byla rozšířena na dvojtřídní, trojtřídní v září 1920 na čtyřtřídní školu. Tehdy měla 185 žáků (86 chlapců a 99 děvčat). V roce 1925 byla z bytu zřízena další učebna a od roku 1930 se stala školou pětitřídní se 194 žáky. Od roku 1975 byla škola organizována jako čtyř, troj nebo dvojtřídní podle počtu žáků. Vyšší ročníky jezdily a jezdí doposud do školy v Nivnici.

Zákonem z roku 1869 bylo školství v bývalém Rakousku postaveno na lepší základy. Školy byly vyňaty z moci církve, v obci byla zřízena místní školní rada s nadřízenou okresní a zemskou školní radou.

Za 110 let od otevření této školní budovy došlo k mnoha opravám a úpravám, provedena generální oprava budovy (roku 1965); od roku 1973 byla škola vytápěna ústředním topením na tuhá paliva, roku 1991 se začalo topit plynem. V roce 2003 přešla škola na právní subjektivitu. Její součástí se stala Mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Oficiální název od 1. 9. 2005 zní: Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

Je zřejmé, že smysl našich předků pro vzdělávání dětí se během staletí vyvíjel stále k lepšímu.

V obci působili jako správcové nebo ředitelé škol tito:

 • Josef Ondrovič 1768–1787
 • Josef Žluna 1787–1807
 • Jan Hromádka 1807–1836
 • Antonín Cambala 1836
 • Jan Neumann 1836–1841
 • Josef Machek 1841–1883
 • Josef B. Kolář Hochovský 1883–1889
 • Josef Stivar 1890–1926
 • Stanislav Staněk 1926–1928, 1935–1936, 1945–1948
 • František Haničinec 1928-1935
 • František Vařeka 1936-1945
 • Vojtěch Zábojník 1948-1964
 • Jarmila Blahušková 1964-1967
 • Herbert Panovský 1967-1968
 • Pavla Sedláčková 1968-1973
 • Jarmila Mikesková 1973-2000
 • Mgr. Jarmila Málková 2000-2004
 • Mgr. Šárka Kršiaková 2004-2015
 • Mgr. Petra Píšková 2015-dodnes
Od 1.1.2003 přechází ZŠ do právní subjektivity, jejími součástmi se stává mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Oficiální název od 1. 9. 2005 zní:
Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Také nynější generace rozhodující o výstavbě školní budovy a jejího vybavení pochopila význam školní výchovy a ví, že investice na tento účel věnovaná se jí v mnoha směrech navrátí.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek